خودارزیابی، شخصیت شناسی، تست هالند، تست هوش، تست هوش هیجانی، تست روانشناسی، تست خودشناسی


تست هالند Holland Test جاب ویژن


آزمون رغبت سنجی شغلی هالند

(Holland)

تعداد سوالات تست هالند Holland Test جاب ویژن
قیمت تست هالند Holland Test جاب ویژن
تعداد شرکت کنندگان تست هالند Holland Test جاب ویژن
زمان تست هالند Holland Test جاب ویژن

آزمون رغبت سنجی شغلی هالند، یکی از معتبرترین آزمون‌ها برای کشف علائق و تمایلات شغلی هر فرد است. نام این آزمون از نام نظریه‌پرداز آن "جان هالند" برگرفته شده است. هالند معتقد بود که همخوانی بین شغل و تمایلات و علائق فرد، بازدهی فرد در آن شغل را بشدت افزایش می دهد. در مدل نظری جان هالند، 6 تیپ اصلی شغلی وجود دارد که با استفاده از آزمون هالند، میزان علاقه و تمایل افراد به هریک از این تیپ های شغلی با استفاده از سوالات مشخصی مورد سنجش قرار می‌گیرد. خروجی این آزمون به شما لیستی از مشاغل و رشته های تحصیلی را پیشنهاد خواهد کرد که بیشترین تناسب را با علائق و تمایلات شما دارد.


آزمون شخصیت شناسی مایرز – بریگز MBTI جاب ویژن


آزمون شخصیت شناسی مایرز – بریگز

(MBTI)

تعداد سوالات آزمون شخصیت شناسی مایرز – بریگز MBTI جاب ویژن
قیمت آزمون شخصیت شناسی مایرز – بریگز MBTI جاب ویژن
تعداد شرکت کنندگان آزمون شخصیت شناسی مایرز – بریگز MBTI جاب ویژن
زمان آزمون شخصیت شناسی مایرز – بریگز MBTI جاب ویژن

آزمون MBTIیکی از معتبرترین و رایج ترین ابزارهای شخصیت شناسی است که اولین بار توسط ایزابل مایرز و کاترین بریگز در سال ۱۹۵۶ میلادی به دنیای روانشناسی معرفی شد و تاکنون در بسیاری از کشورها در حوزه روانشناسی فردی و سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. این تست ترجیحات شخصیتی افراد را در ۴ حوزه ی سبک نگرش افراد نسبت به ایده ها و انسانها (برونگرایی E – درونگرایی I)، سبک جمع آوری اطلاعات (شهودی N – حسی S)، سبک ارزیابی اطلاعات بدست آمده و تصمیم گیری بر اساس این اطلاعات (احساسی F – منطقی T) و سبک مواجهه با جهان بیرونی (ادراکی P – قضاوتی J) مشخص می کند. از ترکیب این ۴ مولفه دو قطبی با یکدیگر، ۱۶ تیپ شخصیتی منحصر بفرد ساخته می شود که هر فرد، در یکی از این دسته بندی ها قرار می گیرد.


آزمون شخصیت شناسی نئو NEO جاب ویژن


آزمون شخصیت شناسی نئو

(NEO PI-R)

تعداد سوالات آزمون شخصیت شناسی نئو NEO جاب ویژن
قیمت آزمون شخصیت شناسی نئو NEO جاب ویژن
تعداد شرکت کنندگان آزمون شخصیت شناسی نئو NEO جاب ویژن
زمان آزمون شخصیت شناسی نئو NEO جاب ویژن

آزمون نئو یکی از معروف ترین و معتبرترین آزمون های شخصیت شناسی است. نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی نئو NEO-PI-R (کاستا و مک کرا, ۱۹۹۲) مبتنی بر یک الگوی معروف شخصیتی به نام مدل پنج عاملی است (گلدبرگ , ۱۹۹۳) و حاوی ۲۴۰ پرسش است. حیطه‌های اصلی که در این آزمون مورد ارزیابی قرار می گیرند عبارتند از: بی-ثباتی عاطفی و هیجانی، برون گرایی، پذیرا بودن تجربیات تازه، توافق پذیری و مسؤلیت‌پذیری. هر حیطه، شش جنبه یا مقیاس فرعی دارد. آزمون نئو به کمک این ۳۰ زیر مقیاس جنبه‌های مختلف شخصیت فرد را به دقت واکاوی می کند.


آزمون هوش‌های چندگانه IQ Aptitude Test جاب ویژن


آزمون هوش های چندگانه

(Aptitude Test)

تعداد سوالات آزمون هوش‌های چندگانه IQ Aptitude Test جاب ویژن
قیمت آزمون هوش‌های چندگانه IQ Aptitude Test جاب ویژن
تعداد شرکت کنندگان آزمون هوش‌های چندگانه IQ Aptitude Test جاب ویژن
زمان آزمون هوش‌های چندگانه IQ Aptitude Test جاب ویژن

آزمون هوش های چندگانه (Aptitude Test) آزمونی معتبر است که بر خلاف هوش هیجانی، به دنبال سنجش میزان توانمندی های ذهنی و هوش های شناختی است. خروجی این آزمون فراتر از یک آزمون IQ است که صرفا هوش ریاضی افراد را می سنجد چرا که این آزمون قدرت تحلیل و استدلال منطقی، تفکر نقادانه، حل مساله و الگو شناسی افراد را مورد ارزیابی قرار می دهد. بهترین شرکت های دنیا نظیر Toyota، Johnson & Johnson، Xerox، Cisco، eBay، Hitachi، Bayer، Fujitsu و ... از این آزمون در فرایند گزینش خود استفاده می کنند.


آزمون هوش هیجانی Bar-On Emotional Intelligence جاب ویژن


آزمون هوش هیجانی

(Bar-On Emotional Intelligence)

تعداد سوالات آزمون هوش هیجانی Bar-On Emotional Intelligence جاب ویژن
قیمت آزمون هوش هیجانی Bar-On Emotional Intelligence جاب ویژن
تعداد شرکت کنندگان آزمون هوش هیجانی Bar-On Emotional Intelligence جاب ویژن
زمان آزمون هوش هیجانی Bar-On Emotional Intelligence جاب ویژن

هوش هیجانی (EQ) مجموعه‌ای از مهارت‌ها و توامندی‌های غیرشناختی برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب و توانایی تحمل و مقابله با فشارهای محیطی است. پژوهش‌ها و موردکاوی‌های متعددی تایید کننده این موضوع هستند که افراد با هوش هیجانی بالاتر، معمولا عملکرد شغلی بهتری نیز دارند. بهترین و قابل استناد ترین پرسشنامه برای سنجش این عامل که در ایران نیز روایی و اعتبار آن سنجیده و هنجار شده است تست بار-ان می باشد. "بار-ان" در سال ۱۹۹۷ مدلی چندعاملی برای هوش هیجانی تدوین کرده است که شامل ۱۵ شاخص است. این شاخص‌ها در ۵ حیطه درون فردی، مدیریت و کنترل استرس، تصمیم گیری، ادراک از خود و ابراز هیجانات فردی دسته بندی می شوند.

جاب ویژن

بارگذاری اطلاعات ...

در جاب ویژن پلاس
بیشتر بیاموزیم