هدر معرفی سازمان‌های نمایشگاه کار
لوگوی سازمان شرکت کننده در نمایشگاه کار شریف

- در حوزه مدیریت کسب و کار : مدیریت علمی، تفکر و رویکرد سیستمی، تفکر استراتژیک، مشتری مداری و توجه به خواست مشتریان، افزایش کیفیت محصولات و خدمات
- در حوزه مدیریت منابع انسانی : فرایندهای جذب، آموزش و پیشرفت مسیر شغلی مبتنی بر نظام شایستگی، نظام مدیریت مشارکتی کارکنان، ارتباطات سازمانی مبتنی بر احترام و اخلاق حرفه ای، عدالت توزیعی و رویه ای

موقعیت‌های شغلی اولین نمایشگاه کار ایران

ارسال رزومه برای :
جاب ویژن

بارگذاری اطلاعات ...

در جاب ویژن پلاس
بیشتر بیاموزیم