هدر معرفی سازمان‌های نمایشگاه کار
لوگوی سازمان شرکت کننده در نمایشگاه کار شریف

شرکت تپ سی یک سازمان نرم افزاری در حال رشد می باشد که ارتباط بین رانندگان و مسافران را از طریق اپیلیکیشن موبایل فراهم می کند. ما در تپ سی به شدت کار می کنیم و عاشق کارمان هستیم. ما از کارمان لذت می بریم، محیط کار خوبی داریم و هر روز چیزهای جدیدی را یاد می گیریم. سازمان ما با فعالیت در صنعت حمل و نقل، کیفیت زندگی رانندگان و مشتریان را بهبود
می بخشد.

موقعیت‌های شغلی اولین نمایشگاه کار ایران

ارسال رزومه برای :
جاب ویژن

بارگذاری اطلاعات ...

در جاب ویژن پلاس
بیشتر بیاموزیم