هدر معرفی سازمان‌های نمایشگاه کار
لوگوی سازمان شرکت کننده در نمایشگاه کار شریف

وادا در زمینه تکنولوژی‌های نوین موبایلی فعالیت کرده و هرآنچه در دنیای متن و تصویر وجود دارد را با سبکی متفاوت ارائه میدهد.
هدف ما ایجاد فضایی درخور و مفید برای علاقمندان به حوزه های متفاوت است.
محیطی برای کسب تجربه های تازه‌ در جهت پیشرفت و رضایت شغلی. خلق محصولاتی که نه تنها موجب سرگرمی کاربران شود بلکه هر روز دانشی را به آنها اضافه کند. حرکت روی موج تغییرات و ارائه بهترین ها..
شما هم میتوانید عضوی از این خانواده بزرگ و صمیمی باشید

موقعیت‌های شغلی اولین نمایشگاه کار ایران

ارسال رزومه برای :
جاب ویژن

بارگذاری اطلاعات ...

در جاب ویژن پلاس
بیشتر بیاموزیم