هدر معرفی سازمان‌های نمایشگاه کار
لوگوی سازمان شرکت کننده در نمایشگاه کار شریف

شرکت پرهام از سال ۱۳۸۹ با همکارى گروهى کارآمد، متخصص و باانگیزه پا به عرصه فعالیت گذاشت. پرهام
به عنوان مجموعه اى جوان و خلاق، همواره مشتاق ورود به عرصه هاى نوین کسب و کار بوده است و در همین
راستا حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات را به عنوان محور اصلى فعالیت خود انتخاب کرده است. هدف شرکت
پرهام "ارائه خدمات جامع و راهکارهاى تخصصى هم راستا با توسعه پایدار و آبادانى کشور" است.

موقعیت‌های شغلی اولین نمایشگاه کار ایران

ارسال رزومه برای :
جاب ویژن

بارگذاری اطلاعات ...

در جاب ویژن پلاس
بیشتر بیاموزیم