هدر معرفی سازمان‌های نمایشگاه کار
لوگوی سازمان شرکت کننده در نمایشگاه کار شریف

رهنما از سال ۷۸ در حوزه اینترنت و خدمات مرتبط به فعالیت‌های آنلاین کار خود را شروع کرد و پس از عبور از مراحل مختلف و پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای بسیار، امروز به عنوان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های خصوصی با به کار گیری نیروهای جوان و سرمایه گذاری روی ایده های نو و جذاب در زمینه راه اندازی استارت آپ و خدمات ارزش افزوده موبایل شناخته می شود.
در شرکت رهنما هدف اصلی برنده شدن نیست به همین خاطر ترس از باختن باعث نمی‌شود که ما از مسیرهای پر خطر طفره برویم. رهنما همواره آماده ریسک کردن است و از تمام نیروهایش می‌خواهد بزرگتر از قواعد معمول و مرسوم فکر کنند.

موقعیت‌های شغلی اولین نمایشگاه کار ایران

ارسال رزومه برای :
جاب ویژن

بارگذاری اطلاعات ...

در جاب ویژن پلاس
بیشتر بیاموزیم