هدر معرفی سازمان‌های نمایشگاه کار
لوگوی سازمان شرکت کننده در نمایشگاه کار شریف

بنیاد علمی آموزشی قلم چی در ۱۵ شهریور ۱۳۸۴ وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش به امید آنکه هیچ دانش آموز سخت کوش و پرتلاشی به دلیل مشکل مالی از درس خواندن و پیشرفت باز نماند.
بنیاد علمی آموزشی قلم چی برگزار کننده ازمون های برنامه ای می باشد.

موقعیت‌های شغلی اولین نمایشگاه کار ایران

ارسال رزومه برای :
جاب ویژن

بارگذاری اطلاعات ...

در جاب ویژن پلاس
بیشتر بیاموزیم