قوانین و مقررات

شرایط و ضوابط استفاده

کلیه اصول و رویه‏‌های جاب ویژن منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های جاب ویژن تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و استفاده شما از این وبسایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

جاب ویژن
در جاب ویژن پلاس
بیشتر بیاموزیم