آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین (استخدام در هتل های هما)

نوشته شده توسط جاب ویژن
زمان مطالعه: 1دقیقه
آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین (استخدام در هتل های هما)

شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز مجموع هتل های هما (استخدام در هتل های هما) به صورت قراردادی (تابع مقررات قانون کار)، از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط ذیل میتوانند به منظور انجام کار در واحد فنی و تاسیسات مراکز مندرج در این دفترچه به درخواست هتلهای هما از تاریخ 1402/03/07 لغایت 03/17/ 1402 به سامانه شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین به نشانی www.tamin-eng.ir جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

مهلت ثبت نام در آزمون “هتل های هما” تا ساعت 24  روز 1403/03/17 است.

برای مشاهده جدیدترین آگهی های استخدام و کاریابی در سراسر کشور کلیک کنید.

شرایط عمومی استخدام

 • تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 • اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و دین اسالم یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.
 • دارا بودن حداقل 20 سال و حداکثر 35 سال تمام سن برای متقاضیان
 • تبصره : گذراندن دوره خدمت سربازی موجب افزایش حداکثرسنی مذکورتا 2 سال می گردد .
 • نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
 • داشتن سالمت جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 • دارا بودن کارت پایان خدمت (دوره ضرورت) و یا معافیت دائم (معافیت های امور خاص به استثنا معافیت
  پزشکی)
 • متقاضیان می بایست ساکن و بومی استان محل درخواست خدمت باشند .
 • دارا بودن تحصیالت و دانش تخصصی و توانایی های الزم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر.
  (مطابق جدول)

آزمون استخدام هتل هما شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین

برای مشاهده دفترچه آزمون استخدام هتل های هما کلیک کنید.

برای ثبت نام در آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین (هتل های هما) کلیک کنید.

نویسنده

دسته بندی :
اخبار استخدامی
بدون دیدگاه