آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین (استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۳)

نوشته شده توسط جاب ویژن
زمان مطالعه: 1دقیقه
آزمون استخدام شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین (استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۳)

شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت درمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری به صورت قراردادی (تابع مقررات قانون کار)، از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط ذیل میتوانند به منظور انجام کار در واحد فنی و تاسیسات مراکز مندرج در این دفترچه به درخواست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری از تاریخ 1402/03/08 لغایت 1402/03/20 به سامانه شرکت مهندسی تاسیسات و انر ژی تامین به نشانی www.tamin-eng.ir جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

مهلت ثبت نام در آزمون “مدیریت درمان استان چهارمحال و بختیاری” تا ساعت 24  روز 1403/03/20 است.

برای مشاهده جدیدترین آگهی های استخدام و کاریابی در سراسر کشور کلیک کنید.

شرایط عمومی استخدام

 • تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 • اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و دین اسالم یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.
 • دارا بودن حداقل 20 سال و حداکثر 35 سال تمام سن برای متقاضیان
 • تبصره : گذراندن دوره خدمت سربازی موجب افزایش حداکثرسنی مذکورتا 2 سال می گردد .
 • نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
 • داشتن سالمت جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 • دارا بودن کارت پایان خدمت (دوره ضرورت) و یا معافیت دائم (معافیت های امور خاص به استثنا معافیت
  پزشکی)
 • متقاضیان می بایست ساکن و بومی استان محل درخواست خدمت باشند .
 • دارا بودن تحصیالت و دانش تخصصی و توانایی های الزم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر.
  (مطابق جدول)

آزمون استخدام فنی مهندسی در شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین

برای مشاهده دفترچه آزمون اداره کل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری کلیک کنید.

برای ثبت نام در آزمون استخدام فنی مهندسی شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین (استان چهارمحال و بختیاری) کلیک کنید.

نویسنده

دسته بندی :
اخبار استخدامی
بدون دیدگاه