اگر تجربه دورکاری دارین، تجربه شما از دورکار بودن چگونه است؟

نوشته شده توسط جاب ویژن
زمان مطالعه: 1دقیقه
اگر تجربه دورکاری دارین، تجربه شما از دورکار بودن چگونه است؟

در این مدت اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور همه افراد متناسب با موقعیت و جایگاهشان اقدام به کارهایی برای پیشگیری از شیوع این ویروس کردند.
سازمان‌ها نیز دست به اقدامات مختلفی زدند و بسیاری از آنها در حد امکان کارمندان خود را دورکار کردند.
دورکاری به طور کلی مزایا و معایب مختلفی دارد و اگر بخواهیم به آن بپردازیم باید به طور کامل از جنبه‌های مختلف بررسی شود.

اگر شما در این مدت دورکار شدین، تجربه شما از این دورکاری چگونه بود؟آیا دورکار بودن را به کار حضوری در دفتر ترجیح می‌دهید؟

نویسنده

دسته بندی :
اتاق گفتگو
2 دیدگاه