استخدام محیا دارو
استخدام محیا دارو
4.6company score
501 تا 1000 نفر
پخش دارو
سال تاسیس 1383
صنعت دارو
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی

امتیاز سازمان

4.6
درباره ما
پخش دارو به داروخانه ها
توضیحات بیشتر angle