لوگو جاب‌ویژن

برترین شرکت‌های ایرانی

براساس

محبوبیت (براساس بازدید کارجویان)
پاسخگویی به رزومه‌های دریافتی
تجربه کارجویان از جلسه مصاحبه

رده بندی

شرکت‌های ایرانی

شرکت‌های معتبر ایرانی را بهتر بشناسید!

برترین شرکت‌ها در هر صنعت

با برخی از همراهان جاب ویژن، بیشتر آشنا شوید.

شرکت صنایع تولیدی کروز

خودرو و صنایع وابستهبیش از 5000 نفر
  • پاداش
  • بیمه تکمیلی
  • سرویس
  • ناهار
  • پارکینگ
  • حقوق و مزایای رقابتی
  • پکیج‌های رفاهی
  • ساعت کاری منعطف