استخدام سبا بیوتی
استخدام سبا بیوتی
سبا بیوتی
beautysabaph.ir 11 تا 50 نفر
مجموعه سبا بیوتی در زمینه طراحی سایت های بروز و خاص
صنعت فناوری اطلاعات / نرم افزار و سخت افزار اینترنت / تجارت الکترونیک / خدمات آنلاین
آدرس وبسایت beautysabaph.ir
درباره ما
مجموعه سبا بیوتی در زمینه ی طراحی سایت های خاص و بروز فعالیت میکند و در حال استخدام کارآموز میباشد. در کنار تیم ما حرفه ای شوید.
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
سبا بیوتی
کارآموز طراحی سایت
سبا بیوتی
نوشهر | 25 - 20 میلیون تومان
امکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

8 روز پیش

مشاهده

سبا بیوتی
کارآموز طراحی سایت
سبا بیوتی
اصفهان | 12 - 10 میلیون تومان
پاره وقت dotامکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

27 روز پیش

مشاهده

سبا بیوتی
کارآموز طراحی سایت
سبا بیوتی
یزد | 15 - 12 میلیون تومان
پاره وقت dotامکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

27 روز پیش

مشاهده

سبا بیوتی
کارآموز طراحی سایت
سبا بیوتی
نی ریز | 25 - 20 میلیون تومان
امکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

90 روز پیش

مشاهده

بسته شده
سبا بیوتی
کارآموز طراحی سایت
سبا بیوتی
نیشابور | 25 - 20 میلیون تومان
امکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

90 روز پیش

مشاهده

بسته شده
سبا بیوتی
کارآموز طراحی سایت
سبا بیوتی
نیک شهر | 25 - 20 میلیون تومان
امکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

90 روز پیش

مشاهده

بسته شده
سبا بیوتی
کارآموز طراحی سایت
سبا بیوتی
هادی شهر | 25 - 20 میلیون تومان
امکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

90 روز پیش

مشاهده

بسته شده
سبا بیوتی
کارآموز طراحی سایت
سبا بیوتی
هرات | 25 - 20 میلیون تومان
امکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

90 روز پیش

مشاهده

بسته شده
سبا بیوتی
کارآموز طراحی سایت
سبا بیوتی
هراز | 25 - 20 میلیون تومان
امکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

90 روز پیش

مشاهده

بسته شده
سبا بیوتی
کارآموز طراحی سایت
سبا بیوتی
هریس | 25 - 20 میلیون تومان
امکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

90 روز پیش

مشاهده

بسته شده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت