استخدام فن آوری اطلاعات نیک آموز
استخدام فن آوری اطلاعات نیک آموز
فن آوری اطلاعات نیک آموز
nikamooz.com 11 تا 50 نفر
آموزش برنامه نویسی، اجرای پروژه های هوش تجاری و هوش مصنوعی
سال تاسیس 1395
صنعت فناوری اطلاعات / نرم افزار و سخت افزار آموزش / پژوهش
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
آدرس وبسایت nikamooz.com
درباره ما
آموزش برنامه نویسی، هوش تجاری، SQL Server و... اجرای پروژه های هوش تجاری ارائه خدمات تخصصی بانک اطلاعاتی
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
فن آوری اطلاعات نیک آموز
برنامه نویس SQL
فن آوری اطلاعات نیک آموز
تهران، یوسف اباد
امکان استخدام معلولین

79 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فن آوری اطلاعات نیک آموز
برنامه نویس PHP - آقا
فن آوری اطلاعات نیک آموز
تهران، یوسف اباد | 25 - 20 میلیون تومان

79 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فن آوری اطلاعات نیک آموز
کارشناس تولید محتوا
فن آوری اطلاعات نیک آموز
تهران، یوسف اباد | 15 - 12 میلیون تومان
امکان دورکاری امکان استخدام معلولین

79 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فن آوری اطلاعات نیک آموز
کارشناس پایگاه داده (SQL Server)
فن آوری اطلاعات نیک آموز
تهران، یوسف اباد | 35 - 25 ميليون تومان
امکان استخدام معلولین

79 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فن آوری اطلاعات نیک آموز
برنامه نویس SQL
فن آوری اطلاعات نیک آموز
تهران، یوسف اباد
امکان استخدام معلولین

135 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فن آوری اطلاعات نیک آموز
کارشناس پایگاه داده (SQL Server)
فن آوری اطلاعات نیک آموز
تهران، یوسف اباد | 35 - 25 ميليون تومان
امکان استخدام معلولین

135 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فن آوری اطلاعات نیک آموز
برنامه نویس PHP - آقا
فن آوری اطلاعات نیک آموز
تهران، یوسف اباد | 25 - 20 میلیون تومان

135 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فن آوری اطلاعات نیک آموز
کارشناس تولید محتوا
فن آوری اطلاعات نیک آموز
تهران، یوسف اباد | 15 - 12 میلیون تومان
امکان استخدام معلولین

135 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فن آوری اطلاعات نیک آموز
برنامه نویس SQL
فن آوری اطلاعات نیک آموز
تهران، فردوسی

467 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فن آوری اطلاعات نیک آموز
Senior ASP.NET Core - آقا
فن آوری اطلاعات نیک آموز
تهران، فردوسی | 35 - 25 ميليون تومان

478 روز پیش

مشاهده

بسته شده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت