استخدام اطلس دینا (چی توز)
استخدام اطلس دینا (چی توز)

استخدام در اطلس دینا (چی توز)

3.7company score
dinafood.com 1001 تا 5000 نفر
محصولات چی توز
صنعت کالاهای مصرفی و تند گردش
آدرس وبسایت dinafood.com

امتیاز سازمان

3.7
درباره ما
گروه صنایع غذایی دینا متشکل از ده شرکت است. سهام تمامی این شرکت ها (به استثناء شرکت قوطی آلومینیومی کاوه) به رغم آن که از نظر مالکیت و مدیریت مستقل هستند، در اختیار یک خانواده قرار دارد. نخستین شرکت عضو این گروه در سال 1338 بنیانگذاری شد. از آن هنگام تا به امروز، این گروه طی سال ها تلاش بی وقفه به اعتباری دست پیدا کرد که حاصل شفافیت، تعهد، انسجام و رشد و پیشرفتی خستگی ناپذیر بود. . شاخۀ پخش دینا مسئولیت پخش تمامی این محصولات را بر عهده داشته و بی تردید یکی از گسترده ترین و به روز ترین واحدهای فروش و پخش در کل کشور است.
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
اطلس دینا (چی توز)
سرپرست حسابداری (تعاونیها و فروشگاه های زنجیره ای) - خانم
اطلس دینا (چی توز)
تهران، گاندی

2 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارشناس ارشد مالی، مالیاتی - خانم
اطلس دینا (چی توز)
تهران، گاندی

2 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
رئیس حسابداری - خانم
اطلس دینا (چی توز)
تهران، گاندی | 20 - 15 میلیون تومان

2 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارشناس بازرگانی خارجی - خانم
اطلس دینا (چی توز)
تهران، گاندی

2 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
نگهبان - آقا
اطلس دینا (چی توز)
شیراز، نشاط | 12 - 10 میلیون تومان

8 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارشناس حقوقی - آقا
اطلس دینا (چی توز)
تهران، جردن | 10 - 8 میلیون تومان

10 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کمک انباردار - آقا
اطلس دینا (چی توز)
قزوین

11 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارگر خدماتی - آقا
اطلس دینا (چی توز)
تهران، جاده مخصوص

11 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
راننده ایسوزو - آقا
اطلس دینا (چی توز)
بابل

27 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
توزیع کننده - آقا
اطلس دینا (چی توز)
بابل

27 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
راننده ایسوزو - آقا
اطلس دینا (چی توز)
تهران، تهرانپارس

27 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
راننده ایسوزو - آقا
اطلس دینا (چی توز)
ساری

27 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
توزیع کننده - آقا
اطلس دینا (چی توز)
ساری

27 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارگر انبار - آقا
اطلس دینا (چی توز)
ساری | 10 - 8 میلیون تومان

27 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
توزیع کننده - آقا
اطلس دینا (چی توز)
رشت

27 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارگر خدماتی - آقا
اطلس دینا (چی توز)
کمالشهر

27 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارگر انبار - آقا
اطلس دینا (چی توز)
کمالشهر | 10 - 8 میلیون تومان

27 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارگر انبار - آقا
اطلس دینا (چی توز)
رشت | 10 - 8 میلیون تومان

27 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
انباردار - آقا
اطلس دینا (چی توز)
تهران، چیتگر

28 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
توزیع کننده - آقا
اطلس دینا (چی توز)
تهران، چیتگر

28 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
فروشنده
اطلس دینا (چی توز)
تهران، چیتگر

28 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
انباردار - آقا
اطلس دینا (چی توز)
تهران، جاده مخصوص

28 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
مدیر شعبه - آقا
اطلس دینا (چی توز)
تهران، چیتگر

28 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
مدیر شعبه - آقا
اطلس دینا (چی توز)
تهران، چیتگر

28 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارشناس بهداشت حرفه ای
اطلس دینا (چی توز)
کرمانشاه
پاره وقت

44 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارشناس بهداشت حرفه ای
اطلس دینا (چی توز)
همدان
پاره وقت

44 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارشناس بهداشت حرفه ای
اطلس دینا (چی توز)
قم
پاره وقت

44 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارشناس بهداشت حرفه ای
اطلس دینا (چی توز)
اصفهان
پاره وقت

44 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
نگهبان - آقا
اطلس دینا (چی توز)
تهران، گاندی | 12 - 10 میلیون تومان

16 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
اپراتور فروش
اطلس دینا (چی توز)
بندرعباس

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارگر انبار - آقا
اطلس دینا (چی توز)
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان | 10 - 8 میلیون تومان

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارگر انبار - آقا
اطلس دینا (چی توز)
یزد | 10 - 8 میلیون تومان

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
نگهبان - آقا
اطلس دینا (چی توز)
یزد | 12 - 10 میلیون تومان

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
سرپرست فروش - آقا
اطلس دینا (چی توز)
شیراز، نشاط | 20 - 15 میلیون تومان

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
سرپرست فروش - آقا
اطلس دینا (چی توز)
یزد | 20 - 15 میلیون تومان

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
سرپرست فروش - آقا
اطلس دینا (چی توز)
نوشهر | 20 - 15 میلیون تومان

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
سرپرست فروش - آقا
اطلس دینا (چی توز)
سنندج | 20 - 15 میلیون تومان

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارگر خدماتی - آقا
اطلس دینا (چی توز)
نوشهر

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
فروشنده
اطلس دینا (چی توز)
نجف آباد

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
فروشنده
اطلس دینا (چی توز)
اصفهان

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
فروشنده
اطلس دینا (چی توز)
شیراز، نشاط

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
فروشنده
اطلس دینا (چی توز)
سنندج

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
فروشنده
اطلس دینا (چی توز)
بندرعباس

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
انباردار - آقا
اطلس دینا (چی توز)
یزد

18 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
توزیع کننده - آقا
اطلس دینا (چی توز)
قزوین

48 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
راننده ایسوزو - آقا
اطلس دینا (چی توز)
قزوین

48 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
اپراتور فروش
اطلس دینا (چی توز)
همدان

50 روز پیش

مشاهده

فوری
اطلس دینا (چی توز)
کارشناس بازرگانی داخلی - خانم
اطلس دینا (چی توز)
تهران، گاندی | 20 - 15 میلیون تومان

21 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارشناس منابع انسانی - خانم
اطلس دینا (چی توز)
تهران، گاندی | 15 - 12 میلیون تومان

50 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
کارگر خدماتی - آقا
اطلس دینا (چی توز)
قزوین

58 روز پیش

مشاهده

اطلس دینا (چی توز)
فروشنده
اطلس دینا (چی توز)
قزوین | 12 - 10 میلیون تومان

58 روز پیش

مشاهده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت

سوالات متداول درباره استخدام اطلس دینا - چی توز

1 چرا از جاب ویژن برای پیدا کردن آگهی‌های استخدام شرکت اطلس دینا - چی توز استفاده کنم؟
2 آیا ارسال رزومه برای آگهی‌های استخدام چی توز از طریق سایت کاریابی جاب ویژن هزینه‌ای دارد؟
3 چگونه می‌توانم در سریع‌ترین زمان ممکن از آگهی‌های استخدام شرکت اطلس دینا - چی توز مطلع شوم؟

آشنایی با فرصت‌های شغلی شرکت اطلس دینا - چی توز

یکی از موضوعاتی که می‌تواند روند کاریابی و استخدام کارجویان را تسریع نماید، آشنایی با شرکت‌های بزرگ و معتبر در کشور است. کارجویان با شناخت این سازمان‌ها می‌توانند فرصت‌های استخدامی موردنظر خود در این مجموعه‌ها را شناسایی کرده و خود را برای شرکت در فرآیندهای استخدامی آن‌ها آماده کنند.

یکی از شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده در حوزه صنایع غذایی کشور، شرکت اطلس دینا - چی توز است. این شرکت که با نام تجاری چی توز شناخته می‌شود، یکی از شرکت‌های باسابقه در ایران است که موفق به کسب افتخارات گوناگون در صنعت کشور شده است. در این مقاله ضمن معرفی این شرکت و محصولات آن، نگاهی به برخی از فرصت‌های شغلی موردنیاز این شرکت خواهیم انداخت.

معرفی شرکت اطلس دینا - چی توز

شرکت صنایع غذایی دینا (چی توز)، فعالیت خود را از سال 1338 شروع کرده است. شرکت چیتوز (cheetoz) به‌عنوان یکی از فعالان عرصه تولید محصولات غذایی، دارای شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های مختلفی است. این شرکت با تولید محصولاتی مانند چیپس، سیب‌زمینی و اسنک، می‌کوشد تا خود را در فهرست 5 شرکت برتر حوزه صنایع غذایی در خاورمیانه قرار دهد.

شرکت صنایع غذایی دینا با تکیه‌بر ارزش‌های سازمانی خود، گام‌های بلندی در حوزه کاریابی و استخدام برداشته است. مشتری مداری، اشتغال آفرینی پویا، توسعه همکاری‌های تجاری، یادگیری و نوآوری، تنها برخی از ارزش‌های سازمانی در شرکت پخش اطلس دینا (چیتوز) هستند که منجر به استخدام تعداد قابل‌توجهی از کارجویان در سراسر کشور شده‌اند.

چیتوز به‌عنوان یک نام تجاری شناخته‌شده در حوزه صنایع‌ غذایی کشور، توانسته است طی سال‌های اخیر عنوان واحد نمونه تولیدی در ایران را از آن خود کند. همچنین این شرکت موفق به اخذ گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در سال‌های 1391 و 1392 شده است. برخی دیگر از محصولات شرکت چیتوز عبارت‌اند از:

  • شیرینی
  • دراژه
  • آجیل
  • بیسکوییت

لیست فرصت‌های شغلی موردنیاز شرکت چی توز

یکی از فرصت‌های شغلی موردنیاز شرکت‌های تولیدکننده مواد غذایی، فرصت شغلی ویزیتور و بازاریاب است. در آگهی‌های استخدام چی توز برای فرصت شغلی ویزیتور و بازاریاب، معمولا به حداقل مدرک تحصیلی دیپلم اشاره شده است.

همچنین تاکنون از بین کارجویان خانم و آقا، برای کار در این فرصت شغلی دعوت به همکاری شده است. در ادامه به‌منظور آشنایی شما کارجویان عزیز با فرصت‌های شغلی موردنیاز شرکت پخش اطلس دینا - چی توز، برخی از مشاغل موردنیاز این شرکت به همراه شرایط استخدامی آن‌ها را معرفی خواهیم نمود.

 کارشناس خرید خارجی

برای استخدام در فرصت شغلی کارشناس خرید خارجی در شرکت اطلس دینا – چی توز، نیاز به داشتن تسلط کامل به زبان انگلیسی و بازرگانی خارجی است. همچنین داشتن حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط، یکی دیگر از شرایط استخدام کارشناس خرید خارجی در شرکت چیتوز است.

از دیگر شرایط استخدامی برای کار در این فرصت شغلی، ارائه حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مدیریتی مانند مدیریت بازرگانی است. به‌علاوه کارجویان باید با نرم‌افزارهای مجموعه آفیس مانند ورد و اکسل آشنایی لازم را داشته باشند.

استخدام کارگر انبار

یکی از مشاغل موردنیاز شرکت پخش اطلس دینا در سال 1402، فرصت شغلی کارگر انبار است. در آگهی استخدام کارگر انبار شرکت پخش اطلس دینا، به شرایطی مانند حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، داشتن کارت پایان خدمت و ارائه ضامن معتبر اشاره شده است. معمولا همکاری در این فرصت شغلی به شکل تمام‌وقت بوده و مزایای خوبی را برای کارجویان به همراه خواهد داشت.

ارائه تسهیلاتی مانند بیمه تکمیلی، وام، پاداش عملکردی و اهدا ارزاق، ازجمله مزایای استخدامی در شرکت پخش اطلس دینا (چیتوز) برای فرصت شغلی کارگر انبار است. چنانچه تمایل دارید در این فرصت شغلی استخدام شوید، می‌توانید از طریق سایت جاب ویژن برای آگهی‌های استخدام کارگر انبار رزومه خود را ارسال کنید.

آگهی استخدام چیتوز در فرصت شغلی مدیر فروش

یکی دیگر از موقعیت‌های شغلی موردنیاز شرکت پخش اطلس دینا، فرصت شغلی مدیر فروش منطقه است. برای استخدام در این فرصت شغلی، معمولا از بین کارجویان بومی خانم و آقا دعوت به همکاری می‌شود. برای آگاهی از جدیدترین آگهی استخدام مدیر فروش منطقه در نظرآباد، قزوین، کرج، مشهد و...، روزانه به سایت کاریابی جاب ویژن مراجعه کنید.

فرصت شغلی راننده در شرکت پخش اطلس دینا – چی توز

در آگهی استخدامی شرکت پخش اطلس دینا برای فرصت شغلی راننده، به شرایطی مانند حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، داشتن کارت پایان خدمت و ارائه ضامن معتبر اشاره شده است. داشتن گواهینامه وسیله نقلیه موردنظر برای استخدام در فرصت شغلی راننده ضروری است.

یکی دیگر از شرایطی که برای استخدام راننده در شرکت پخش اطلس دینا عنوان شده است، داشتن سابقه کاری در شرکت‌های توزیع‌کننده است. ازجمله مزایایی که برای کار در فرصت شغلی راننده و راننده لیفتراک در شرکت پخش اطلس دینا عنوان شده است، می‌توان به ارائه پورسانت اشاره کرد.

آدرس شرکت اطلس دینا - چی توز

کارخانه و واحد تولیدی شرکت اطلس دینا (چیتوز) در استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد واقع شده است. کارجویانی که در مشهد ساکن هستند می‌توانند برای آگهی‌های استخدام کارگر کارخانه در شرکت چیتوز، فرصت شغلی مدیر فروش، راننده و راننده لیفتراک، رزومه خود را برای این شرکت ارسال نمایند.

این در حالی است که این شرکت در مناطق مختلف کشور اقدام به جذب و استخدام کارجویان می‌کند. به‌عنوان‌مثال این شرکت از مناطق مختلف کشور مانند کرج، نظرآباد و قزوین، اقدام به جذب کارجویان می‌کند. هم‌اکنون شرکت چیتوز از کارجویان ساکن در مناطق نوشهر، تهران، یزد، سنندج، اراک و تبریز، برای کار در تولیدی چیتوز دعوت به همکاری کرده است.

مشاهده بیشتر toggle