استخدام تجهیزات ناوگان ریلی مپنا
استخدام تجهیزات ناوگان ریلی مپنا
201 تا 500 نفر
سال تاسیس 1387
صنعت تولیدی / صنعتی
نوع مالکیت دولتی
نوع فعالیت شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی و خارجی
درباره ما
در زمینه ساخت تجهیزات
توضیحات بیشتر angle