استخدام شرکت ماموت خودرو
استخدام شرکت ماموت خودرو
شرکت ماموت خودرو 4.7company score
mammutkhodro.com 201 تا 500 نفر
تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودرو
سال تاسیس 1393
صنعت خودرو و صنایع وابسته
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شعبه ای از یک شرکت خارجی / سفارتخانه
آدرس وبسایت mammutkhodro.com

امتیاز سازمان

4.7
درباره ما
شرکت ماموت خودرو سازمانی پویا بر پایه کار تیمی بوده و بر انجام سیستماتیک کارها تمرکز دارد. در این شرکت خلاقیت فردی و همکاری در راستای خدمات شایسته و افزایش بهره وری در اولویت است.
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
فوری
شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس ارزیابی و تحلیل شبکه نمایندگی ها (خودرو)
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

امروز

مشاهده

فوری
شرکت ماموت خودرو

4.6

سرپرست استاندارد سازی نمایندگان (خودرو)
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

2 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس سیستم ها و روش ها
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

5 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس شماره گذاری خودرو
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

12 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس همولوگیشن
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

18 روز پیش

مشاهده

فوری
شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس مالی
شرکت ماموت خودرو
تهران، آرژانتین

19 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

تکنسین مکانیک
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

22 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

اپراتور انبار - آقا
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

23 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس پذیرش خودرو
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

23 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

سرپرست شماره گذاری خودرو
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

24 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس برنامه ریزی فروش خودرو
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

26 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس پذیرش و کنترل پرونده
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

26 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس پشتیبانی فروش - خانم
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

26 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس فروش نمایشگاه مرکزی خودرو (فروش حضوری)
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

26 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس فروش خودرو (شبکه نمایندگی ها)
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

26 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس پشتیبانی فنی خودرو - آقا
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

30 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

امدادگر خودرو - آقا
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

38 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس خرید داخلی - آقا
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

43 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس ترخیص و امور گمرکی - آقا
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

46 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

سرپرست خدمات (امداد خودرو)
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

50 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس تحقیقات بازار
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

50 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس بازاریابی دیجیتال
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

50 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

تکنسن برق خودرو - آقا
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

51 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

کارشناس آموزش و توسعه
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

51 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

4.6

رئیس حسابداری مالی
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

59 روز پیش

مشاهده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت