لوگو جاب‌ویژن
استخدام شرکت ماموت خودرو
استخدام شرکت ماموت خودرو
شرکت ماموت خودرو
mammutkhodro.com 51 تا 200 نفر
تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودرو
سال تاسیس 1393
صنعت خودرو و صنایع وابسته
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شعبه ای از یک شرکت خارجی / سفارتخانه
آدرس وبسایت mammutkhodro.com
درباره ما
شرکت ماموت خودرو سازمانی پویا بر پایه کار تیمی بوده و بر انجام سیستماتیک کارها تمرکز دارد. در این شرکت خلاقیت فردی و همکاری در راستای خدمات شایسته و افزایش بهره وری در اولویت است.
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس تحویل و PDI خودرو - آقا
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

18 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس لجستیک
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

18 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

سرپرست حسابداری مدیریت
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

22 روز پیش

مشاهده

فوری
شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس ترخیص و امور گمرکی
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

24 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

مدیر مهندسی
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

26 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس انبار - آقا
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

29 روز پیش

مشاهده

فوری
شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس عملیات منابع انسانی
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

32 روز پیش

مشاهده

فوری
شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

32 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

سرپرست آموزش خدمات پس از فروش
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

38 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس سیستم ها و روش ها
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

42 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس کلیم (برنامه ریزی)
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

43 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

سرپرست انبار - آقا
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

43 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

سرپرست برنامه ریزی و سفارش گذاری (قطعات خودرو)
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

50 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس خرید داخلی - آقا
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

51 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس کنترل تولید (برنامه ریزی)
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

52 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس کنترل کیفیت
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

52 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس همولوگیشن
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

53 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس تعمیرات برق - آقا
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد | 12 - 10 میلیون تومان

53 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس تعمیرات مکانیک - آقا
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

53 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

سرپرست برنامه ریزی و سفارشات نت - آقا
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

53 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

سرپرست ابزار و تجهیزات - آقا
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

53 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

تکنسین تجهیزات الکترونیکی - آقا
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

53 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

تکنسین تعمیرات ابزار - آقا
شرکت ماموت خودرو
هشتگرد

54 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس حسابداری - آقا
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

54 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس داخلی سازی قطعات و تجهیزات (Localization)
شرکت ماموت خودرو
تهران، میرداماد

59 روز پیش

مشاهده

شرکت ماموت خودرو

3.1

کارشناس برنامه ریزی و سفارش گذاری (قطعات خودرو)
شرکت ماموت خودرو
تهران، جاده مخصوص

59 روز پیش

مشاهده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت