استخدام شرکت مهندسی موج نما افق
استخدام شرکت مهندسی موج نما افق
شرکت مهندسی موج نما افق
mnowaves.com 11 تا 50 نفر
شرکت مهندسی دانش بنیان-فناور در حوزه الکترونیک و مخابرات
سال تاسیس 1388
صنعت فناوری اطلاعات / نرم افزار و سخت افزار خدمات مهندسی و تخصصی تکنولوژی و نوآوری / سرمایه گذاری خطرپذیر / شتاب دهنده
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
آدرس وبسایت mnowaves.com
درباره ما
رسالت ما توسعه و بکارگیری خلاقانه فناوری های نوین جهت بهبود زندگی بشر می باشد. در این راه کلیه منابع جهان را بکار می بندیم تا با هم افزایی، خلاقیت، بهبود مستمر و کار تیمی مشتریان خود را به وجد آوریم. ** اگر به دنبال تجربیات جدید هستید به شرکت ما بپیوندید.**
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
فوری
شرکت مهندسی موج نما افق
کارشناس مهندسی مکانیک
شرکت مهندسی موج نما افق
تهران، مهرآباد | 25 - 20 میلیون تومان

3 روز پیش

مشاهده

شرکت مهندسی موج نما افق
کارشناس مهندس مکانیک
شرکت مهندسی موج نما افق
شهر قدس | 15 - 12 میلیون تومان
امکان جذب کارآموز dotامکان استخدام معلولین

93 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت مهندسی موج نما افق
اپراتور دستگاه cnc
شرکت مهندسی موج نما افق
شهر قدس | 20 - 15 میلیون تومان

118 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت مهندسی موج نما افق
کارمند حسابداری
شرکت مهندسی موج نما افق
شهر قدس | 15 - 12 میلیون تومان

125 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت مهندسی موج نما افق
کارشناس مهندس مکانیک
شرکت مهندسی موج نما افق
شهر قدس | 15 - 12 میلیون تومان
امکان جذب کارآموز dotامکان استخدام معلولین

167 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت مهندسی موج نما افق
کارشناس مهندس مکانیک
شرکت مهندسی موج نما افق
شهر قدس | 15 - 12 میلیون تومان
امکان جذب کارآموز dotامکان استخدام معلولین

237 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت مهندسی موج نما افق
مهندس مکانیک
شرکت مهندسی موج نما افق
شهر قدس

321 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت مهندسی موج نما افق
کارشناس مهندسی مخابرات-میدان
شرکت مهندسی موج نما افق
شهر قدس | 20 - 15 میلیون تومان
امکان دورکاری dotامکان استخدام معلولین

408 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت مهندسی موج نما افق
حسابدار - خانم
شرکت مهندسی موج نما افق
تهران، جاده مخصوص | 12 - 10 میلیون تومان

435 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت مهندسی موج نما افق
مدیر داخلی
شرکت مهندسی موج نما افق
شهر قدس | 20 - 15 میلیون تومان

461 روز پیش

مشاهده

بسته شده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت