لوگو جاب‌ویژن
استخدام شرکت داروسازی پارس حیان
استخدام شرکت داروسازی پارس حیان
شرکت داروسازی پارس حیان
parshayan.com 1001 تا 5000 نفر
شرکت تولید کننده محصولات آرایشی بهداشتی
سال تاسیس 1362
صنعت دارو
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی و خارجی
آدرس وبسایت parshayan.com
درباره ما
لابراتوار پارس حیان در سال 1362 توسط دوتن از محققین برتر ایرانی تاسیس گردید. در ابتدا با تمرکز ویژه بر تولید محصولات بهداشتی و درمانی پوست فعالیت خود را آغاز نمود و محصولات خود را تحت عنوان آردن روانه بازار کرد.لابراتوار پارس حیان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی در سطح خاورمیانه نقش بسزایی را در ارتباط با افزایش سطح دسترسی مردم به این گروه از محصولات ایفا می نماید. تولید کننده بیش از 400 قلم محصولات آرایشی و بهداشتی می باشد.
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

نماینده علمی
شرکت داروسازی پارس حیان
مشهد

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب سالن های زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
ساری

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب سالن های زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
شیراز

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب سالن های زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
مشهد

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب سالن های زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
کرج

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب سالن های زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
اصفهان

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب داروخانه و فروشگاه
شرکت داروسازی پارس حیان
ساری

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب داروخانه و فروشگاه
شرکت داروسازی پارس حیان
شیراز

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب داروخانه و فروشگاه
شرکت داروسازی پارس حیان
مشهد

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب داروخانه و فروشگاه
شرکت داروسازی پارس حیان
کرج

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب داروخانه و فروشگاه
شرکت داروسازی پارس حیان
اصفهان

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

نماینده علمی
شرکت داروسازی پارس حیان
ساری

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

نماینده علمی
شرکت داروسازی پارس حیان
شیراز

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

نماینده علمی
شرکت داروسازی پارس حیان
کرج

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

نماینده علمی
شرکت داروسازی پارس حیان
اصفهان

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

سرپرست فروش سالن های زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
شیراز

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

سرپرست فروش سالن های زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
ساری

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

سرپرست فروش سالن های زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
مشهد

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

سرپرست فروش سالن های زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
کرج

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

سرپرست فروش سالن های زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
اصفهان

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

سرپرست فروش داروخانه و فروشگاه
شرکت داروسازی پارس حیان
ساری

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

سرپرست فروش داروخانه و فروشگاه
شرکت داروسازی پارس حیان
شیراز

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

سرپرست فروش داروخانه و فروشگاه
شرکت داروسازی پارس حیان
مشهد

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

سرپرست فروش داروخانه و فروشگاه
شرکت داروسازی پارس حیان
کرج

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

سرپرست فروش داروخانه و فروشگاه
شرکت داروسازی پارس حیان
اصفهان

2 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

رئیس حسابداری مدیریت
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

3 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مدرپ
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

3 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مدرپ
شرکت داروسازی پارس حیان
اصفهان

3 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مدرپ
شرکت داروسازی پارس حیان
تبریز

3 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مدرپ
شرکت داروسازی پارس حیان
شیراز

3 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب فروش
شرکت داروسازی پارس حیان
کرج

3 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب فروش
شرکت داروسازی پارس حیان
اصفهان

3 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مهندس صنایع ( کارشناس ارشد سیستم ها و روش ها)
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

3 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

کارشناس ارشد توسعه منابع انسانی - آقا
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

4 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

کارشناس کنترل پروژه - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

4 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مدیر منطقه فروش استانی
شرکت داروسازی پارس حیان
شیراز

9 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مدیر منطقه فروش استانی
شرکت داروسازی پارس حیان
تبریز

9 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مدیر منطقه فروش استانی
شرکت داروسازی پارس حیان
ساری

9 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

کارشناس ارشد پشتیبانی نرم افزار راهکاران
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

10 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

کارشناس ارشد بهای تمام شده
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

10 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

کارشناس چاپ و بسته بندی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

25 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

کارمند اداری - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

25 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مدیر شعبه
شرکت داروسازی پارس حیان
تبریز

26 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

فارمارپ
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

26 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب سالن های زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

26 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

بازاریاب داروخانه و فروشگاه
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

26 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

نماینده علمی
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

26 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

سرپرست فروش سالن های زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

26 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

سرپرست فروش داروخانه و فروشگاه
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

26 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

Key account Coordinator
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

26 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مدرپ
شرکت داروسازی پارس حیان
مشهد

26 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مدرپ
شرکت داروسازی پارس حیان
کرج

26 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

کارشناس تحقیق و توسعه
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

26 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

کارشناس خزانه داری
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

29 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

سرپرست آموزش های تخصصی فروش
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

32 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مدیر مرچندایزینگ
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

33 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مدیر بازاریابی خریداران
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

33 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مدیر بازاریابی مشتریان
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

33 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

حسابداری فروش - آقا
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

39 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

کارشناس مالی
شرکت داروسازی پارس حیان
اصفهان

40 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

کارشناس تولید محتوا (فروش آنلاین)
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

42 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مشاور پوست و زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
بندرعباس

54 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مشاور پوست و زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
ارومیه

54 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مشاور پوست و زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

54 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مشاور پوست و زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
کرج

54 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

مشاور پوست و زیبایی - خانم
شرکت داروسازی پارس حیان
تبریز

54 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

کارشناس بازرگانی
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

54 روز پیش

مشاهده

شرکت داروسازی پارس حیان

2.5

کارشناس برنامه ریزی زنجیره تامین
شرکت داروسازی پارس حیان
تهران، جردن

54 روز پیش

مشاهده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت