استخدام پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}
استخدام پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}
4.7company score
peymanpayamak.ir زیر 10 نفر
سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی
صنعت اینترنت / تجارت الکترونیک / خدمات آنلاین بازاریابی و تبلیغات
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
آدرس وبسایت peymanpayamak.ir

امتیاز سازمان

4.7
درباره ما
جدیدترین و پیشرفته ترین سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی در کشور
توضیحات بیشتر angle

آگهی‌های استخدام پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}

پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}

4.7

کارشناس فروش (سامانه پیامکی) - خانم
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}
اهواز
پاره وقت dotامکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

24 روز پیش

مشاهده

پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}

4.7

بازاریاب (سامانه پیامکی) - خانم
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}
اهواز
پاره وقت dotامکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

31 روز پیش

مشاهده

پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}

4.7

بازاریاب (سامانه پیامکی) - خانم
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}
اهواز، کیان پارس
پاره وقت dotامکان جذب کارآموز

58 روز پیش

مشاهده

پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}

4.7

کارشناس فروش تلفنی - خانم
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}
اهواز
پاره وقت dotامکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

101 روز پیش

مشاهده

بسته شده
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}

4.7

بازاریاب سامانه پیامکی - خانم
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}
اهواز
پاره وقت dotامکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

104 روز پیش

مشاهده

بسته شده
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}

4.7

مدیر بازاریابی و فروش - خانم
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}
اهواز
امکان دورکاری

135 روز پیش

مشاهده

بسته شده
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}

4.7

بازاریاب - خانم
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}
اهواز | 12 - 15 میلیون تومان
امکان دورکاری dotامکان جذب کارآموز

145 روز پیش

مشاهده

بسته شده
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}

4.7

کارشناس سامانه پیامکی - خانم
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}
تبریز
امکان دورکاری

171 روز پیش

مشاهده

بسته شده
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}

4.7

کارشناس سامانه پیامکی - خانم
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}
اهواز
امکان دورکاری

171 روز پیش

مشاهده

بسته شده
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}

4.7

کارشناس سامانه پیامکی - خانم
پیمان پیامک {سامانه ارسال پیامک و اطلاع رسانی}
ساری
امکان دورکاری

171 روز پیش

مشاهده

بسته شده