استخدام شرکت پارس گرما
استخدام شرکت پارس گرما
4.6company score
501 تا 1000 نفر
پروژه های عمرانی-نفت و گاز و پتروشیمی
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

امتیاز سازمان

4.6
درباره ما
شرکت عمرانی و صنعتی
توضیحات بیشتر angle

آگهی‌های استخدام شرکت پارس گرما

فوری
شرکت پارس گرما

4.6

کارشناس نقشه کشی - آقا
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 20 - 25 میلیون تومان

17 روز پیش

مشاهده

فوری
شرکت پارس گرما

4.6

سرپرست دفتر فنی - آقا
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 20 - 25 میلیون تومان

34 روز پیش

مشاهده

فوری
شرکت پارس گرما

4.6

سرپرست کارگاه - آقا
شرکت پارس گرما
چابهار | 45 - 60 میلیون تومان

54 روز پیش

مشاهده

فوری
شرکت پارس گرما

4.6

سرپرست دفتر فنی - آقا
شرکت پارس گرما
چابهار | 20 - 25 میلیون تومان

34 روز پیش

مشاهده

فوری
شرکت پارس گرما

4.6

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه - آقا
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 20 - 25 میلیون تومان

73 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت پارس گرما

4.6

کارشناس برق و ابزار دقیق
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 35 - 45 میلیون تومان

73 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت پارس گرما

4.6

کارشناس ایمنی (SAFETY)
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 35 - 45 میلیون تومان

73 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت پارس گرما

4.6

سرپرست مکانیک
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 35 - 45 میلیون تومان

84 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت پارس گرما

4.6

مدیر مهندسی
شرکت پارس گرما
تهران، جردن

137 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت پارس گرما

4.6

سرپرست بازرگانی خارجی - آقا
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 35 - 45 میلیون تومان

150 روز پیش

مشاهده

بسته شده