استخدام شرکت پارس گرما
استخدام شرکت پارس گرما
شرکت پارس گرما 4.6company score
501 تا 1000 نفر
پروژه های عمرانی-نفت و گاز و پتروشیمی
صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

امتیاز سازمان

4.6
درباره ما
شرکت عمرانی و صنعتی
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
فوری
شرکت پارس گرما

4.6

سرپرست کارگاه - آقا
شرکت پارس گرما
چابهار | 60 - 45 میلیون تومان

6 روز پیش

مشاهده

فوری
شرکت پارس گرما

4.6

سرپرست مکانیک
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 45 - 35 ميليون تومان

6 روز پیش

مشاهده

فوری
شرکت پارس گرما

4.6

سرپرست دفتر فنی - آقا
شرکت پارس گرما
چابهار | 25 - 20 میلیون تومان

6 روز پیش

مشاهده

فوری
شرکت پارس گرما

4.6

سرپرست دفتر فنی - آقا
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 25 - 20 میلیون تومان

8 روز پیش

مشاهده

فوری
شرکت پارس گرما

4.6

مدیر مهندسی
شرکت پارس گرما
تهران، جردن

39 روز پیش

مشاهده

فوری
شرکت پارس گرما

4.6

سرپرست کنترل کیفیت - آقا
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 35 - 25 ميليون تومان

69 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت پارس گرما

4.6

سرپرست بازرگانی خارجی - آقا
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 45 - 35 ميليون تومان

52 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت پارس گرما

4.6

مدیر بازرگانی خارجی
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 45 - 35 ميليون تومان

104 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت پارس گرما

4.6

کارشناس کنترل کیفیت - آقا
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 35 - 25 ميليون تومان

120 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
شرکت پارس گرما

4.6

کارشناس ارشد بازرگانی
شرکت پارس گرما
تهران، جردن | 35 - 25 ميليون تومان

130 روز پیش

مشاهده

بسته شده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت