به نظر شما در مورد مسئله حقوق و دستمزد، میان کارمندان خانم و آقا عدالت وجود دارد؟

نوشته شده توسط جاب ویژن
زمان مطالعه: 1دقیقه
به نظر شما در مورد مسئله حقوق و دستمزد، میان کارمندان خانم و آقا عدالت وجود دارد؟

یکی از مهمترین مسائل در محیط‌های کاری، مسئله حقوق و دستمزده. با توجه به تجربه‌تون در محیط‌های کاری مختلف، فکر می‌کنید در تعیین حقوق و دستمزد بین کارمندهای خانم و آقا، عدالت رعایت می‌شه؟
اگر جوابتون به این سوال منفیه، به نظرتون چه عواملی میتونن باعث این تبعیض بشن؟

نویسنده

دسته بندی :
اتاق گفتگو
3 دیدگاه