استخدام تامین سرمایه بانک ملت
استخدام تامین سرمایه بانک ملت
4.5company score
51 تا 200 نفر
سال تاسیس 1389
صنعت سرمایه گذاری و مالی
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی

امتیاز سازمان

4.5
درباره ما
محیط پویا توام با آرامش و ثبات
توضیحات بیشتر angle

آگهی‌های استخدام تامین سرمایه بانک ملت

تامین سرمایه بانک ملت

4.5

کارشناس مهندسی مالی
تامین سرمایه بانک ملت
تهران، آرژانتین | 15 - 20 میلیون تومان

48 روز پیش

مشاهده

تامین سرمایه بانک ملت

4.5

کارشناس تامین مالی ارزی
تامین سرمایه بانک ملت
تهران، آرژانتین | 17 - 23 میلیون تومان

65 روز پیش

مشاهده

بسته شده
تامین سرمایه بانک ملت

4.5

کارشناس حسابداری مالی
تامین سرمایه بانک ملت
تهران، آرژانتین | 15 - 20 میلیون تومان

121 روز پیش

مشاهده

بسته شده
فوری
تامین سرمایه بانک ملت

4.5

طراح گرافیک
تامین سرمایه بانک ملت
تهران، آرژانتین

146 روز پیش

مشاهده

بسته شده
تامین سرمایه بانک ملت

4.5

مدیر توسعه بازار صندوق های سرمایه گذاری
تامین سرمایه بانک ملت
تهران، آرژانتین

275 روز پیش

مشاهده

بسته شده
تامین سرمایه بانک ملت

4.5

کارشناس برنامه ریزی
تامین سرمایه بانک ملت
تهران، آرژانتین

294 روز پیش

مشاهده

بسته شده
تامین سرمایه بانک ملت

4.5

کارشناس حسابداری صندوق
تامین سرمایه بانک ملت
تهران، آرژانتین | 15 - 20 میلیون تومان

323 روز پیش

مشاهده

بسته شده
تامین سرمایه بانک ملت

4.5

کارشناس سامانه و نرم افزار
تامین سرمایه بانک ملت
تهران، آرژانتین

324 روز پیش

مشاهده

بسته شده
تامین سرمایه بانک ملت

4.5

مدیر توسعه بازار
تامین سرمایه بانک ملت
تهران، آرژانتین

311 روز پیش

مشاهده

بسته شده
تامین سرمایه بانک ملت

4.5

مدیر توسعه بازار
تامین سرمایه بانک ملت
تهران، آرژانتین

360 روز پیش

مشاهده

بسته شده