لوگو جاب‌ویژن
استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار
استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار
seo.ir 501 تا 1000 نفر
نهاد ناظر بر بازار سرمایه ایران
سال تاسیس 1385
صنعت سرمایه گذاری و مالی
نوع مالکیت دولتی
نوع فعالیت شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
آدرس وبسایت seo.ir
درباره ما
مأموریت کلی سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتست از ایجاد محیطی امن برای سرمایه گذاران در اوراق بهادار از طریق نظارت بر فعالیت مشارکت کنندگان در این بازار به گونه ای که کارایی، انصاف و نظم در این بازار حاکم باشد. نتیجه ی این اقدامات تسهیل در تشکیل سرمایه و به تبع، بهبود متغیرهای کلان اقتصادی خواهد بود. این مهم از طریق نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ممکن است که برای تحقق آن، مجموعه ای از آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی تدوین، تصویب و ابلاغ می گردد. تمامی سرمایه گذاران شامل سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران فردی باید به تمامی واقعیت های پایه که در تصمیم گیری های خود برای خرید، نگهداری و فروش اوراق بهادار نیاز دارند، دسترسی داشته باشند. بدین منظور سازمان بورس و اوراق بهادار تمامی شرکت های سهامی عام را به ثبت نزد خود موظف کرده و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را به انتشار کلیة اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری سرمایه گذاران موظف ساخته است. این مهم سرمایه گذاران را در قضاوت ها و تصمیم گیری های سرمایه گذاری کمک خواهد نمود. برای اطمینان از ایجاد چنین فضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تقویت ساختار نظارتی خود و تعامل با سرمایه گذاران، متخصصین و سایر دست اندرکاران صنعت اوراق بهادار است تا نگرانی های آنان را استماع نموده و از تجربیات آنها در راستای رسیدن به قله های غرورآفرین آینده استفاده کند. سازمان، بازارها و نهادهای مالی را به عنوان عناصر کلیدی در بازار سرمایه نظارت می کند. بازارهایی که وجود دارند و در حال تکامل اند و بازارهایی که به وجود خواهند آمد. نهادهایی که در دست طراحی و قانونمند شدن هستند از جمله: صندوق های مشترک سرمایه گذاری که به سرمایه گذاران غیرحرفه ای طعم سرمایه گذاری در اوراق بهادار را خواهند چشانید، شرکت های تأمین سرمایه و شرکت های رتبه بندی که بنگاه های اقتصادی را در زمینة تأمین مالی، مدیریت ریسک و نفوذ در بازارهای جهانی یاری خواهند رسانید، مشاورین سرمایه گذاری که مشارکت کنندگان در صنعت اوراق بهادار را در تصمیم گیری ها مشاورت خواهند داد و نهادهایی که در حال حاضر در خدمت سرمایه گذاران اند از جمله کارگزاران و شرکت های سرمایه گذاری.
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
بسته شده
کارمند امور دفتری
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران،ونک
223 روز پیش ارسال رزومه
بسته شده
حسابدار ارشد حقوق و دستمزد
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران،ونک
233 روز پیش ارسال رزومه
بسته شده
کارشناس حقوقی
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران،ونک
274 روز پیش ارسال رزومه
بسته شده
کارشناس نظارت بر بورس ها و ناشران
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران،ونک12 - 10 میلیون تومان
275 روز پیش ارسال رزومه
بسته شده
کارشناس امنیت اطلاعات
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران،مطهری12 - 10 میلیون تومان
350 روز پیش ارسال رزومه
بسته شده
کارمند دفتری (مسئول دفتر-بایگانی)
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران،مطهری5 - 4 میلیون تومان
353 روز پیش ارسال رزومه
بسته شده
کارشناس آموزش (مالی)
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران،حافظ
372 روز پیش ارسال رزومه
بسته شده
کارشناس توسعه و هوشمندسازی فناوری اطلاعات
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران،ونک10 - 8 میلیون تومان
386 روز پیش ارسال رزومه
بسته شده
کارشناس منابع انسانی (جذب و توسعه منابع انسانی)
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران،قائم مقام10 - 8 میلیون تومان
399 روز پیش ارسال رزومه
بسته شده
کارشناس سیستم ها و روش ها
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران،قائم مقام10 - 8 میلیون تومان
399 روز پیش ارسال رزومه