استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار
استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار
سازمان بورس و اوراق بهادار 4.1company score
seo.ir 501 تا 1000 نفر
نهاد ناظر بر بازار سرمایه ایران
سال تاسیس 1385
صنعت سرمایه گذاری و مالی
نوع مالکیت دولتی
نوع فعالیت شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
آدرس وبسایت seo.ir

امتیاز سازمان

4.1
درباره ما
مأموریت کلی سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتست از ایجاد محیطی امن برای سرمایه گذاران در اوراق بهادار از طریق نظارت بر فعالیت مشارکت کنندگان در این بازار به گونه ای که کارایی، انصاف و نظم در این بازار حاکم باشد. نتیجه ی این اقدامات تسهیل در تشکیل سرمایه و به تبع، بهبود متغیرهای کلان اقتصادی خواهد بود. این مهم از طریق نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ممکن است که برای تحقق آن، مجموعه ای از آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی تدوین، تصویب و ابلاغ می گردد. تمامی سرمایه گذاران شامل سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران فردی باید به تمامی واقعیت های پایه که در تصمیم گیری های خود برای خرید، نگهداری و فروش اوراق بهادار نیاز دارند، دسترسی داشته باشند. بدین منظور سازمان بورس و اوراق بهادار تمامی شرکت های سهامی عام را به ثبت نزد خود موظف کرده و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را به انتشار کلیة اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری سرمایه گذاران موظف ساخته است. این مهم سرمایه گذاران را در قضاوت ها و تصمیم گیری های سرمایه گذاری کمک خواهد نمود. برای اطمینان از ایجاد چنین فضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تقویت ساختار نظارتی خود و تعامل با سرمایه گذاران، متخصصین و سایر دست اندرکاران صنعت اوراق بهادار است تا نگرانی های آنان را استماع نموده و از تجربیات آنها در راستای رسیدن به قله های غرورآفرین آینده استفاده کند. سازمان، بازارها و نهادهای مالی را به عنوان عناصر کلیدی در بازار سرمایه نظارت می کند. بازارهایی که وجود دارند و در حال تکامل اند و بازارهایی که به وجود خواهند آمد. نهادهایی که در دست طراحی و قانونمند شدن هستند از جمله: صندوق های مشترک سرمایه گذاری که به سرمایه گذاران غیرحرفه ای طعم سرمایه گذاری در اوراق بهادار را خواهند چشانید، شرکت های تأمین سرمایه و شرکت های رتبه بندی که بنگاه های اقتصادی را در زمینة تأمین مالی، مدیریت ریسک و نفوذ در بازارهای جهانی یاری خواهند رسانید، مشاورین سرمایه گذاری که مشارکت کنندگان در صنعت اوراق بهادار را در تصمیم گیری ها مشاورت خواهند داد و نهادهایی که در حال حاضر در خدمت سرمایه گذاران اند از جمله کارگزاران و شرکت های سرمایه گذاری.
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
سازمان بورس و اوراق بهادار

4.1

کارشناس تحلیل کسب و کار
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران، قائم مقام

2 روز پیش

مشاهده

سازمان بورس و اوراق بهادار

4.1

مسئول دفتر
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران، قائم مقام

10 روز پیش

مشاهده

سازمان بورس و اوراق بهادار

4.1

کارشناس طراح و تحلیلگر نرم افزار
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران، قائم مقام

33 روز پیش

مشاهده

سازمان بورس و اوراق بهادار

4.1

مشاور HSE
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران، قائم مقام
پاره وقت

87 روز پیش

مشاهده

بسته شده
سازمان بورس و اوراق بهادار

4.1

کارشناس امور حسابداری
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران، مطهری

99 روز پیش

مشاهده

بسته شده
سازمان بورس و اوراق بهادار

4.1

کارشناس اموال و دارایی‌های ثابت
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران، مطهری

99 روز پیش

مشاهده

بسته شده
سازمان بورس و اوراق بهادار

4.1

کارشناس ارشد سرویس‌های مایکروسافت
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران، مطهری

116 روز پیش

مشاهده

بسته شده
سازمان بورس و اوراق بهادار

4.1

کارشناس شبکه و امنیت
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران، مطهری

116 روز پیش

مشاهده

بسته شده
سازمان بورس و اوراق بهادار

4.1

کارشناس زیرساخت (مجازی سازی و ذخیره سازی)
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران، مطهری

116 روز پیش

مشاهده

بسته شده
سازمان بورس و اوراق بهادار

4.1

کارشناس ارشد سرویس‌های مایکروسافت
سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران، مطهری

116 روز پیش

مشاهده

بسته شده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت