لوگو جاب‌ویژن
فروشگاههای زنجیره ای حیات
کارشناس حقوق و دستمزد (283 روز پیش)
اشتراک گذاری
تهران، میرداماد
تمام وقت
طبق وزارت کار
-
وام -پاداش -بیمه درمان تکمیلی
201 تا 500 نفر
کالاهای مصرفی و تند گردش
شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
1399
خصوصی
توضیحات بیشتر angle

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

2 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی مدیریت / بازرگانی / کسب و کار یا مالی و حسابداری

شرح شغل و وظایف

دریافت گزارشات ماهانه کارکرد پرسنل از امور اداری ، بررسی لیست دریافتی و انتقال آن به سیستم کامپیوتری
• تهیه و تنظیم لیست پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه
• بررسی و محاسبه موارد مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان شامل تهیه لیستهای حقوق و دستمزد و حق ماموریت ، بن ، بیمه ، دارائی و ....
• صدور فیشهای حقوقی پرسنل و تحویل به آنها جهت دریافت حقوق و مزایا
• کد گذاری روی اسناد هزینه ، انجام محاسبات جهت تهیه گزارشهای آماری و حسابداری
• تهیه سند کسورات قانونی و پیگیری پرداخت کسور
• صدور اسناد مربوطه و تهیه گزارشات ماهانه حقوقی به بیمه تامین اجتماعی بانک ، دارائی و ... و تنظیم مدارک پرداختهای پرسنلی
• محاسبه مابه التفاوت حقوق پرسنل ، ذخیره سنوات و تسویه حسابهای قانونی

شرایط احراز شغل

سن
25 - 35 سال
جنسیت
تفاوتی ندارد
خدمت سربازی
اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
تحصیلات
کارشناسی| مدیریت / بازرگانی / کسب و کار کارشناسی| مالی و حسابداری
نرم افزارها
همکاران سیستم| متوسط راهکاران| متوسط

ثبت مشکل و تخلف آگهی

این آگهی بسته شده است

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت