پایان نمایشگاه کار تازه آغاز ماجراست!

نوشته شده توسط جاب ویژن
زمان مطالعه: 2دقیقه
پایان نمایشگاه کار تازه آغاز ماجراست!

دهمین نمایشگاه کار شریف در تاریخ 14 تا 16 ام مهر ماه برگزار شد و استقبال بسیار خوبی از آن به عمل آمد. در این نمایشگاه حدود 40 شرکت حضور داشتند و حدود 500 موقعیت شغلی تعریف کردند. برای این موقعیت‌های شغلی در طول سه روز حدود 40000 ارسال رزومه انجام شد.

در این نوشتار قصد داریم توضیحاتی در مورد فرآیند بررسی رزومه‌ها توسط سازمان‌ها و نحوه مطلع شدن کارجویان از بازخورد سازمان‌ها در مورد خودشان بیان کنیم.

نمایشگاه کار

فرآیند بررسی رزومه‌ها چه مدت طول می‌کشد؟

نمایشگاه کار رویدادی است که معمولا هر شش ماه یک بار برگزار می‌شود و برخی از سازمان‌ها علاوه بر موقعیت‌های شغلی فوری، نیازهای ۶ ماه آینده خود را نیز در نظر می‌گیرند و در این راستا موقعیت شغلی ارائه می‌کنند.

نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم آن است که به طور میانگین، برای آگهی‌های شغلی نمایشگاه کار رزومه‌های بیشتری نسبت به آگهی‌های رایج در طول سال، ارسال می‌شود.

بنابراین می‌توان انتظار داشت که روند رسیدگی به رزومه‌ها و تعیین وضعیت آن‌ها کمی طولانی‌تر از حد معمول باشد. این طولانی شدن را به پای عدم بررسی رزومه‌ها نگذارید بلکه آن را روال طبیعی این‌نمایشگاه‌ها بدانید.

جاب ویژن برای تسریع فرایند تعیین وضعیت رزومه ها چه اقداماتی انجام می‌دهد؟

مهمترین دغدغه ای که کارجویان پس از نمایشگاه با ما در میان می گذارند این است که چرا کارفرمایان نسبت به تعیین وضعیت رزومه آنها اقدام نمی کنند؟

خوب است بدانید که ما در جاب ویژن، پیش از برگزاری نمایشگاه در جلسه ای با عنوان جلسه توجیهی مهمترین دغدغه های شما کارجویان را با کارفرمایان به اشتراک می گذاریم و از آنها میخواهیم علاوه بر رفتار حرفه ای در خلال برگزاری نمایشگاه، پس از نمایشگاه نیز هر چه سریعتر نسبت به تعیین وضعیت رزومه های دریافتی اقدام کنند چرا که این موضوع کمترین کاری است که یک سازمان حرفه ای در قبال کارجویی که زمان گذاشته و برای بازدید از غرفه آنها در نمایشگاه کار حاضر شده است، باید انجام دهد. می‌توانید برترین کارفرمایان حاضر در دومین نمایشگاه کار ایران را در این لینک ببینید.

ما فقط به این جلسه بسنده نکردیم و برای ارزیابی کیفیت حضور کارفرمایان در نمایشگاه کار شاخص هایی را تعیین کردیم که مهمترین شاخص که اتفاقا وزن بیشتری هم در ارزیابی جاب ویژن دارد همین موضوع تعیین وضعیت رزومه هاست. برای مثال در همین دوره به سازمان‌ها تا آخر آبان مهلت داده شده است تا رزومه ها را تعیین وضعیت کنند و ما پیگیر این موضوع هستیم.

از دیگر دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺟﻮﯾﺎن و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎه‌های ﮐﺎر آﻧﺴـــﺖ ﮐﻪ از واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺷــﻐﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷــﺪه در ﻧﻤﺎﯾﺸــﮕﺎه اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻــﻞ ﮐﺮده و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀــﻮر آﻧﻬﺎ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ جهت به سازمان‌ها تا تاریخ 15 آذر 98 وقت داده شده است تا لیستی از ﻧﻔﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ نمایشگاه استخدام نمایند را اعلام کنند.

چگونه می‌توانیم از وضعیت رزومه‌هایی که ارسال کرده‌ایم، مطلع شویم؟

کارجویانی که در نمایشگاه کار حاضر بودند، می‌توانند با ورود به “پروفایل کاربری” خود، در قسمت ”پیگیری درخواست‌های نمایشگاه کار” ، وضعیت رزومه ارسال شده خود را مشاهده کنند.

ذکر این نکته ضروری است که به هیچ وجه امید خود را از دست ندهید. تعیین وضعیت رزومه‌های دریافت شده در بعضی موارد تا چند ماه پس از برگزاری نمایشگاه طول خواهد کشید.

یک موضوع جالب توجه اینست که بر اساس آماری که از دوره‌های قبلی به‌دست‌آمده، حدود 60% درصد موقعیت‌های شغلی موجود در نمایشگاه، منجر به استخدام شده‌اند. می‌توانید آمار استخدامی دومین نمایشگاه کار ایران را در اینجا ببینید.

به امید آنکه شما هم از طریق این نمایشگاه بتوانید شغل مورد نظر خود را بدست آورید.

نویسنده

دسته بندی :
نمایشگاه کار
بدون دیدگاه