لوگو جاب‌ویژن
استخدام شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
استخدام شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
maadiran.com 1001 تا 5000 نفر
تولید لوازم خانگی و صوتی و تصویری
سال تاسیس 1340
صنعت کالاهای الکتریکی و لوازم خانگی
نوع مالکیت خصوصی
نوع فعالیت شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
آدرس وبسایت maadiran.com
درباره ما
تولید لوازم خانگی و صوتی و تصویری
توضیحات بیشتر angle
فرصت‌های شغلی
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس تضمین کیفیت (QA)
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
هشتگرد

دیروز

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش ماشینهای اداری
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ساعی - توانیر | 12 - 10 میلیون تومان

2 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارمند بازرگانی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ساعی - توانیر | 10 - 8 میلیون تومان

3 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس برق و اتوماسیون - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج، مهرشهر - فاز 3

4 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
بابلسر

4 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
شاهین شهر (میمه)

7 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

منشی - خانم
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، صادقیه

8 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

سرپرست فروش منطقه ای - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج
امکان دورکاری

10 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس اداری و منابع انسانی
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ونک

10 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
بجنورد

11 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
مشهد

11 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارگر خدمات - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، صادقیه | 10 - 8 میلیون تومان

11 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس سیستم ها و روش ها
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ساعی - توانیر | 10 - 8 میلیون تومان

11 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس خرید و تدارکات - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج، مهرشهر - فاز 3

11 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس کنترل پروژه
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج، مهرشهر - فاز 3

12 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس کنترل تولید
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج، مهرشهر - فاز 5

14 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

تکنسین تعمیر و نگهداری (تاسیسات) - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج، مهرشهر - فاز 3

14 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس تعمیرات و نگهداری (تاسیسات) - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج، مهرشهر - فاز 3

14 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرمانشاه

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرمانشاه

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس حسابداری فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، صادقیه

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، هفت حوض

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
بندرانزلی

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
بندرانزلی

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر فروشگاه - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
بندرانزلی

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
اسلام شهر

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر فروشگاه - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تالش

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تالش

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تالش

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
خرم آباد

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
خرم آباد

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر فروشگاه - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
خرم آباد

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

طراح گرافیک
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ونک

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس بازرگانی خارجی - خانم
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ونک

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش سازمانی
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
اسلام شهر

15 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
نوشهر

16 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
نوشهر

16 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر فروشگاه - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
نوشهر

16 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر فروشگاه - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
بروجرد

16 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
بروجرد

16 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
بروجرد

16 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
ایلام

16 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
گنبد کاووس

16 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش (آمل)
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
آمل

16 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
آمل

16 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ملاصدرا

17 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
یزد

17 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر فروشگاه - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
شاهرود

18 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
شاهرود

18 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
شاهرود

18 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
ساوه

18 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
ساوه

18 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر فروشگاه - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
ساوه

18 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش سازمانی
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ملاصدرا

18 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
سبزوار

18 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر فروشگاه - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
سبزوار

18 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
سبزوار

18 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس حسابداری فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج

22 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس جذب و استخدام
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج، مهرشهر - فاز 3

22 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس اجرایی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، صادقیه

23 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
شهر قدس

24 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
شهر قدس

24 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر فروشگاه - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
شهر قدس

24 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر فروشگاه - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
گنبد کاووس

24 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرمان

24 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

راننده خاور - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، جاده مخصوص | 12 - 10 میلیون تومان

24 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
علی آباد کتول

24 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
اصفهان، آذر

24 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر فروشگاه - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
اصفهان

24 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
اصفهان

24 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس مالی و حسابداری
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ونک

25 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر فروش ( خانگی / صوتی تصویری ) - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ونک

29 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش آنلاین
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ونک

29 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس انفورماتیک - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج، مهرشهر - فاز 3

30 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

سرپرست رضایت مشتری - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ونک

30 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

حراست (مانیتورینگ) - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج، مهرشهر - فاز 3
امکان استخدام معلولین

30 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

بازرس پیمانکاران - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
هشتگرد

30 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مسئول خرید و تدارکات
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، فرمانیه | 12 - 10 میلیون تومان

33 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس قالب سازی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج، مهرشهر - فاز 3

36 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کنترلر کیفی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج، مهرشهر - فاز 3

37 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

تحصیلدار بازرگانی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ساعی - توانیر | 10 - 8 میلیون تومان

38 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
لاهیجان

38 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس مکانیک ماشین آلات - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج، مهرشهر - فاز 3

39 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
اهواز، طالقانی

40 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
اهواز، طالقانی

40 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
ارومیه

40 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر R&D
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
هشتگرد

44 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارگر خدماتی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ساعی - توانیر | 8 - 6 میلیون تومان

45 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارگر انبار - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ساعی - توانیر | 10 - 8 میلیون تومان

45 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

رئیس تولید خط تلویزیون
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
هشتگرد

45 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش ( لوازم صوتی تصویری / لوازم خانگی )
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، ونک

46 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس تجربه مشتری
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
تهران، تهرانپارس

47 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مهندس مکانیک (طراحی کاربردی)
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
کرج، مهرشهر - فاز 3

50 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
زنجان

50 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

متصدی امور فروشگاهی - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
هشتگرد

51 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

کارشناس فروش
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
هشتگرد

51 روز پیش

مشاهده

شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)

2.9

مدیر فروشگاه - آقا
شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیران)
هشتگرد

51 روز پیش

مشاهده

سوابق ارسال رزومه برای این شرکت

سوالات متداول درباره شرکت مادیران

1 برای ارسال رزومه به شرکت مادیران باید هزینه‌ای پرداخت کنم؟
2 شرایط کار در شرکت مادیران چگونه است؟
3 فرصت‌های شغلی جدید در شرکت مادیران را چگونه پیدا کنم؟

استخدام شرکت مادیران: ورود به دنیای ماشین‌های اداری!

آیا در حال ارسال رزومه برای شرکت‌های مختلف هستید؟ احتمالا با انبوهی از آگهی‌های استخدامی در سایت کاریابی جاب ویژن مواجه شده‌اید و در تصمیم‌گیری برای انتخاب یک شرکت مناسب دچار تردید هستید. درست است که امکان ارسال رزومه به‌شکل نامحدود و رایگان از طریق سایت جاب ویژن وجود دارد، اما همواره بهتر است فرصت‌های شغلی مورد نظر خود را در یک شرکت معتبر ایرانی جستجو کنید. به همین دلیل و برای کمک به شما کارجوی عزیز جهت یافتن شرکت ایده‌‌آل خود، قصد داریم به معرفی یک شرکت ایرانی بپردازیم. یکی از شرکت‌های معتبر و باسابقه در حوزه IT در ایران، شرکت مادیران است که در ادامه این مطلب توضیحات بیشتری درباره این شرکت خدمت شما ارائه خواهیم کرد. 

شرکت مادیران در یک نگاه

آیا تا به حال به خرید لوازم الکترونیکی برای خانه یا محل کار خود رفته‌اید؟ احتمالا اولین چیزی که توجه شما را به خود جلب کرده است، وجود برندهای مختلف در یک فروشگاه لوازم خانگی و الکترونیکی است. اما یکی از شرکت‌های قدیمی در حوزه IT که سابقه‌ای 50 ساله دارد، شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران است. این شرکت فعالیت خود را در ایران از سال 1343 شروع کرده است و با عرضه کالاهای باکیفیت و ارائه خدمات پس از فروش، توانسته است سهم خوبی از بازار داخلی را از آن خود کند.

اما فعالیت مادیران تنها محدود به حوزه لوازم خانگی و کالاهای صوتی و تصویری نمی‌شود. بلکه این شرکت با حضوری فعال در سایر حوزه‌ها نیز توانسته است چشم‌اندازی روشن از ادامه فعالیت خود را در ایران ترسیم نماید. در ادامه برخی از صنایعی که شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران در آن حوزه مشغول به فعالیت است، آورده شده است:

 • صنایع زیست تخریب
 • کسب و کارهای ساختمانی
 • پلاستیک

همچنین این شرکت نمایندگی انحصاری برخی از شرکت‌های معتبر بین المللی را نیز در اختیار دارد. ال جی (LG)، ایکس ویژن (x.vision) و شارپ (Sharp) تنها برخی از برندهایی هستند که این شرکت با آنها سابقه همکاری داشته است.

چرا باید برای آگهی‌های استخدام مادیران رزومه ارسال کنیم؟

معمولا در اولین نگاهی که به یک آگهی استخدام در سایت کاریابی می‌اندازیم، عنوان شغلی و نام شرکت را مورد توجه قرار می‌دهیم. عنوان شغلی به این دلیل برای ما مهم است که طبیعتا تمایل داریم در شغل مورد نظر خود که در آن از علاقه، استعداد کافی، مهارت و تجربه کافی نیز برخوردار هستیم، استخدام شویم. اما نام شرکت نیز برای ما دارای اهمیت فراوانی است.

چراکه یک برند همواره حاوی پیامی روشن برای مخاطبان خود است. این پیام مهم می‌تواند این جمله باشد که: این شرکت دارای سابقه، شهرت و اعتبار فراوان در یک حوزه‌کاری خاص است! بنابراین اگر چنین پیامی را با نگاه به نام و برند شرکت دریافت کنیم، در این صورت احتمالا می‌خواهیم برای موقعیت شغلی مورد نظر نیز رزومه خود را ارسال کنیم.

بدون تردید آگهی استخدام شرکت مادیران از آن نوع آگهی‌هایی است که شما را برای ارسال رزومه تشویق می‌کند! چراکه سابقه طولانی این شرکت در زمینه کالاهای الکترونیکی مصرفی، می‌تواند اعتبار شغلی لازم را در صورت استخدام‌شدن برای شما به همراه داشته باشد. همچنین روش‌کاری و فرآیندهای سازمانی مادیران نیز در طول سالیان مختلف بارها مورد امتحان قرار گرفته‌اند و فعالیت، وظایف و مسئولیت‌های کارمندان به‌شکلی شفاف و در چارچوبی تعریف‌شده خواهد بود.

به علاوه، زمینه‌کاری شرکت نیز ممکن است توجه شما را به خود جلب کند. برخی از کارجویان تمایل دارند تنها در یک صنعت خاص مشغول به کار شوند. اگر به کار در صنایع الکترونیکی علاقه دارید، این بار با مشاهده آگهی استخدام شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران، برای ارسال رزومه تردید نکنید.

همچنین، ذکر این نکته نیز ضروری است که حوزه‌های فعالیت این شرکت بسیار متنوع و گسترده هستند. بنابراین می‌توانیم فرصت‌های شغلی مختلفی را در این شرکت مشاهده کنیم. به همین دلیل و در بخش بعدی، نگاهی به فرصت‌های شغلی در شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران می‌اندازیم. 

فرصت‌های شغلی در شرکت صنایع ماشینهای اداری ایران

یکی از ویژگی‌های شرکت‌های بزرگ این است که فرصت‌های شغلی زیادی را برای کارجویان فراهم می‌کنند. به‌شکلی که در اکثر مواقع می‌توانید فرصت‌های شغلی جدیدی را از این شرکت‌ها، در سایت کاریابی جاب ویژن مشاهده کنید. 

اگر در همین صفحه نگاهی به آگهی‌های استخدامی بیاندازید، متوجه تنوع و فراوانی آگهی استخدام شرکت ماشینهای اداری ایران خواهید شد. خوب است بدانید که شرکت مادیران فرودگاه پیام کرج را مورد توجه قرار داده و اقدام به راه‌اندازی کارخانه‌ای در این منطقه کرده است. همین موضوع موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیز برای کارجویان گرامی شده است. اما برخی از فرصت‌های استخدامی در شرکت مادیران، عبارتند از:

 • استخدام کارشناس حسابداری
 • مسئول بازاریابی
 • استخدام کارشناس پشتیبانی نرم‌افزار مالی و اداری
 • مدیر فروشگاه 

در برخی از مواقع ممکن است در عنوان آگهی استخدام علاوه بر نام شغل، به شهر محل کار نیز اشاره شود. به عنوان مثال ممکن است در آگهی استخدام با این عنوان نیز مواجه شوید: استخدام حسابدار درتهران.

ارسال رزومه به شرکت مادیران

برای ارسال رزومه به شرکت ماشینهای اداری ایران، بهتر است موارد زیر را درنظر بگیرید:

 • قبل از ارسال رزومه به شرکت، شرایط استخدامی در آگهی استخدام را به‌دقت بررسی کنید.
 • به فاصله خانه تا محل کار توجه کنید.
 • تنها در صورت داشتن شرایط ذکرشده در آگهی استخدام، برای فرصت شغلی مورد نظر رزومه ارسال کنید.
 • بهتر است برای آگهی‌های استخدامی جدیدتر رزومه خود را ارسال کنید.

جمع‌بندی

در این مطلب به معرفی یکی دیگر از شرکت‌های معتبر ایرانی پرداختیم که در بسیاری از شهرهای ایران مانند قزوین، هشتگرد، اردبیل و... شعبه دارد. به‌شکلی که با معرفی شرکت ماشینهای اداری ایران، کوشیدیم به زمینه فعالیت این شرکت و نیز دلایل مهم برای کار و استخدام‌شدن در این شرکت بپردازیم. همچنین با بیان برخی از فرصت‌های شغلی معرفی شده از طرف این شرکت، درباره ارسال رزومه نیز نکاتی را بیان نمودیم. امیدواریم با مطالعه این مقاله و ارسال رزومه برای آگهی‌های استخدامی این صفحه، آینده کاری بسیار روشنی در انتظار شما باشد.

مشاهده آگهی‌های استخدام در شهرهای مختلف ایران

قزوین           اصفهان           اردبیل

مشاهده بیشتر