چرخش شغلی چیست و چه مزایایی دارد؟

نوشته شده توسط جاب ویژن
زمان مطالعه: 2دقیقه
چرخش شغلی چیست و چه مزایایی دارد؟

داشتن‌ كاركنان‌ چند مهارته برای‌ هر مدير و به‌ طوركلی‌ براي‌ هر سيستم‌ يك‌ مزیت بزرگ محسوب می‌شود. وجود اين افراد در هر مجموعه‌ای‌ مي‌تواند موجب تسهيل‌ و تسريع‌ در امور و صرفه‌جويي‌ در زمان‌ و حتي‌ در منابع‌ شود.
یکی از راههای تربیت اینگونه کارمندان، چرخش شغلی است. یعنی جابه‌جا کردن افراد در مشاغل‌ هم‌خانواده‌ و همگون‌ كه‌ با آن‌ها آشنايي‌ دارند. در این مقاله می‌توانید با برخی از مزایای چرخش شغلی آشنا شوید.

کم‌تر شدن خستگی‌های ناشی از یکنواختی

چرخش شغلی

چرخش شغلی باعث می‌شود کارمندان با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شوند و کم‌تر دچار خستگی‌های ناشی از یکنواختی کار شوند.

ارتقا پیدا کردن مهارت‌های فردی

چرخش شغلی

کارمندان در جایگاه جدید مهارت‌های تازه‌ای یادمی‌گیرند که هم به نفع شرکت است و هم باعث می‌شود افراد برای توسعه فردی نیاز به تغییر شغل نداشته باشند.

پخش شدن فشار و استرس یک جایگاه شغلی بین چند نفر

چرخش شغلی

برخی موقعیت‌های شغلی فشار و استرس زیادی به کارکنان وارد می‌کند که در درازمدت تحمل آن برای یک نفر سخت است. چرخش شغلی کمک می‌کند این فشار همیشه روی یک نفر نباشد و در بازه‌های زمانی مختلف افراد به صورت چرخشی در آن جایگاه قرار بگیرند.

یافتن مناسب‌ترین جایگاه شغلی برای کارمندان

چرخش شغلی

چرخش شغلی کمک می‌کند توانایی کارمندان در انجام کارهای مختلف سنجیده شود و در نهایت در جایگاهی متناسب با توانمندی‌هایشان قرار بگیرند. این نکته یکی از مهمتربن مواردی است که در وظایف محوله به کارمندان باید لحاظ شود و اموری که بیشتر در انها توانمند هستند به آنها سپرده شود تا خروجی مطلوبتری نیز برای شرکت داشته باشد. در واقع تناسب میان شغل و شخصیت کارمندان در عملکرد آنها بسیار تاثیرگذار است و باید اموری که با شخصیت کارمندان بیشتر سازگار است به آنها سپرده شود.

متوقف نشدن کارها در صورت غیبت برخی از کارمندان

چرخش شغلی

زمانی که یکی از کارمندان به مرخصی می‌رود و یا شرکت را ترک می‌کند تا زمان پر شدن مجدد آن جایگاه بقیه افراد می‌توانند جای خالی او را پر کنند و دردسری برای شرکت ایجاد نشود. این مسئله هم برای شرکت و هم برای کارمندان سودمند است تا هنگامی که مجبور هستند به مرخصی بروند از انجام امور محوله به آنها خیالشان راحت است.

بدون دیدگاه